เครื่องวิ่งไฟฟ้ามอเตอร์ 1-3 แรงม้า

การประกอบติดตั้งเครื่อง-การใช้งาน

วิธีการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย