บาร์โหนแบบตั้งพื้น รุ่นที่ขายดี

บาร์โหนแบบตั้งพื้น เพิ่มความสูง ยืดตัว บริหารหน้าท้อง บริหารท่า Pull Up Station Chin Up Dip Bar

บาร์โหนแบบตั้งพื้น บาร์คู่ รุ่นยอดนิยมขายดี

สินค้าจัดโปรโมชั่น

คลิกเช็คราคาส่วนลดพิเศษที่นี่

สินค้าจัดโปรโมชั่น

คลิกเช็คราคาส่วนลดพิเศษที่นี่

สินค้าจัดโปรโมชั่น

คลิกเช็คราคาส่วนลดพิเศษที่นี่

สินค้าจัดโปรโมชั่น

คลิกเช็คราคาส่วนลดพิเศษที่นี่

คลิป VDO ตัวอย่างการใช้บาร์โหนแบบตั้งพื้น

คลิป VDO ตัวอย่างการใช้บาร์คู่