การเลือกซื้อ Fit Ball (ฟิตบอล) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือกซื้อ Fit Ball (ฟิตบอล) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือกซื้อ Fit Ball (ฟิตบอล)

การเลือกซื้อ Fit Ball (ฟิตบอล)

การเลือกซื้อ Fit Ball (ฟิตบอล)

การเลือกซื้อ Fit Ball (ฟิตบอล)

เลือกขนาด Fit Ball (ฟิตบอล) ให้เหมาะสมสำหรับความสูงของคุณ เมื่อคุณนั่งบนลูก Fit Ball (ฟิตบอล) เท้าทั้งสองข้างควรแนบบนพื้นและหัวเข่าของคุณควรจะงอที่มุม 90 องศา หากคุณกำลังซื้อแบบออนไลน์และไม่สามารถทดสอบสินค้าได้   ควรซื้อให้สัมพันธ์กับความสูงของคุณตามความสูงของคุณดังนี้

  • ถ้าคุณสูงน้อยกว่ากว่า 5’1 “(155 ซม.) ลองใช้ Fit Ball ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 ซม.
  • ถ้าคุณสูงระหว่าง 5’1 “และ 5’7” (155 ถึง 170 ซม.) ให้เลือก Fit Ball ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 ซม.
  • ถ้าคุณสูงระหว่าง 5’8 ถึง 6’1 “(173 ถึง 185 ซม.) ให้เลือก Fit Ball ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 ซม.
  • ถ้าคุณสูงกว่า 6’2 “(188 ซม.) ให้เลือกลูกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 ซม.

แนะนำ Fit Ball (ฟิตบอล) รุ่นที่ขายดี

V.D.O. สาธิตการใช้ Fit Ball (ฟิตบอล)