เครื่องวัดความดันโลหิตยี่ห้อไหนดี คุณภาพดี คุ้มค่า ราคาถูก

การเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตใช้ที่บ้าน มีข้อพิจารณาอย่างไรบ้าง

การเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตใช้ที่บ้าน

บางท่านความดันโลหิตสูงไม่มาก  หรือกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น ความดันโลหิตจะสูง  เมื่ออยู่ที่บ้านแพทย์จะแนะนำให้วัดความดันโลหิตที่บ้าน ปัญหาคือท่านจะเลือกเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดไหนดี   เนื่องจากในท้องตลาดขณะนี้มี เครื่องวัดความดันหลายยี่ห้อ  และหลายรุ่นมาก

คำแนะนำก่อนที่ท่านจะซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้ที่บ้าน

1. ใช้เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ (เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล)

หากท่านไม่ใช่บุคคากรทางการแพทย์แล้ว การวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันแบบปรอทคงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก  ดังนั้นเครื่องวัดแบบอัตโนมัติ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งสะดวกใช้งานได้ง่าย

2. เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ ระหว่างเครื่องวัดความดันที่ต้นแขน และ เครื่องวัดความดันที่ข้อมือ เลือกแบบไหนดี

คำถามนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของท่าน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน

เครื่องวัดความดันที่ต้นแขน  จะได้ค่าความดันโลหิตที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด  เนื่องจากอยู่ใกล้หัวใจ และอยู่ระดับเดียวกับหัวใจมากที่สุด  แต่พกพาไม่สะดวกเท่าเครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

 

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

เครื่องวัดความดันที่ข้อมือ  จะให้ความสะดวกเพราะจะมีระบบสูบลมและคลายลมอัตโนมัติ พันสายรัดที่ข้อมือได้ง่าย และที่สำคัญคือพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก  สามารถนำมาใช้ได้ทันที  เวลาวัดก็ควรวางข้อมือให้อยู่ในระดับใกล้เคียงหัวใจด้วยเช่นกัน

โดย มาตรฐานแล้วการวัดความดันจะวัดที่เหนือข้อพับเป็นหลัก  แต่เครื่องวัดความดันที่ข้อมือก็พยายามเทียบให้ได้ค่าใกล้เคียง   แต่ก็ยังไม่นับเป็นมาตรฐานและที่สำคัญถึงวัดที่ข้อมือ  เวลาวัดก็ควรจะวางข้อมือให้อยู่ในระดับใกล้เคียงหัวใจด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ไม่ได้สรุปว่าการวัดที่ต้นแขนดีกว่า แต่เป็นมาตรฐานกว่าเท่านั้น

3. ความถี่ในการใช้งาน

หากท่านจำเป็นต้องการใช้งานบ่อย  ควรเลือกเครื่องวัดความดันแบบที่มี adaptor เพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่

4. เลือกเครื่องวัดความดันโลหิตที่ผ่านการรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดความดัน นั้นได้มาตรฐาน ซึ่งปกติ เครื่องวัดความดัน ที่ได้มาตรฐานจะมีสัญลักษณ์เช่น CE (European Conformity:CE) หรือเครื่องหมาย UL (Underwriters’ Laboratories :UL) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือนั้นได้รับการออกแบบและผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อบังคับอุตสาหกรรมสหภาพยุโรป หรือดูที่เครื่องหมาย มอก. มาตรฐานประเทศไทย เป็นต้น

5. งบประมาณและจำนวนสมาชิกที่ต้องใช้เครื่องวัดความดัน

ถ้าท่านมีงบประมาณจำกัดและใช้เครื่องวัดแค่คนเดียว  เลือกเครื่องวัดความดันที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้งานก็เพียงพอ  ไม่จำเป็นต้องมีฟังก์ชั่นมาก

หาก ท่านที่มีงบประมาณมากหรือมีสมาชิกที่ต้องใช้ร่วมด้วย  ควรเลือกแบบที่มีฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น Memory  บันทึก ระบุ วัน เวลา เป็นต้น   เครื่องวัดความดันยี่ห้อเดียวกันแต่ราคาต่างกัน  ขึ้นกับหน่วยความจำ และ ฟังก์ชั่น ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

6. ระยะเวลาในการรับประกันของเครื่องวัดความดันในแต่ละแบรนด์ / รุ่น

เครื่องวัดความความดันโลหิตคุณภาพดี แบรนด์คุณภาพ คลิกเช็คราคาโปรโมชั่น

สบส. แนะซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้าน อย่าใช้ถ่านไฟธรรมดา คลาดเคลื่อนสูง ส่งผลเสียต่อผู้ป่วย

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมซื้อ เครื่องตรวจวัดความดันโลหิต ไปใช้เองที่บ้านกันมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดีในการดูแลสุขภาพ สำหรับเฝ้าระวังอาการผิดปกติของตนเองและคนในครอบครัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาพบประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ล้านคน และในจำนวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60 ในผู้ชาย และร้อยละ 40 ในผู้หญิง ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นโรคนี้ ดังนั้นการมีเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตประจำบ้าน จะมีผลดีกับทั้งคนที่ยังไม่ป่วยและคนที่ป่วยโรคนี้แล้ว ทำให้รู้อาการผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและรับการดูแลรักษาถูกต้อง

อย่างไรก็ดี เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีจำหน่ายขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติหรือเรียกว่าระบบดิจิทัล ใช้ง่าย สะดวก รายงานผลทางหน้าจอทั้งค่าความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจต่อนาที ซึ่งในคนปกติมีอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที มีระดับความดันโลหิตส่วนบนไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท และส่วนล่างไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท

อธิบดีกรม สบส.กล่าวว่า ในการเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตที่ให้ผลเชื่อถือได้นั้น ขอให้ประชาชนเคร่งครัดเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้กับชีวิต ใช้ตรวจวัดการทำงานของหัวใจ มีข้อแนะนำดังนี้

1.เลือกซื้อเครื่องที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์เช่น CE หรือเครื่องหมาย UL ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือนั้นได้รับการออกแบบและผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อบังคับอุตสาหกรรมสหภาพยุโรป หรือดูที่เครื่องหมาย มอก. มาตรฐานประเทศไทย เป็นต้น โดยต้องพิจารณาถึงเรื่องการรับประกันสินค้าและการบริการภายหลังการขายด้วย ไม่ควรซื้อเครื่องที่วางจำหน่ายตามแนวชายแดน เนื่องจากมีความเสี่ยงไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการรับประกันสินค้า

2.ให้เลือกซื้อเครื่องชนิดที่วัดที่ต้นแขน จะได้ค่าความดันโลหิตที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่าชนิดที่วัดที่ข้อมือ เพราะอยู่ใกล้หัวใจและอยู่ระดับเดียวกับหัวใจมากที่สุด และ

3.ควรเลือกซื้อเครื่องที่มีระบบการตรวจสอบค่าความถูกต้อง ในการวัดหรือเรียกว่าเทสต์โหมด เพื่อทราบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหลังใช้งานแล้วให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

“ที่ต้องใส่ใจมากๆ คือการเลือกใช้แบตเตอรี่หรือถ่านไฟที่จะใส่ในเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ ถ่านไฟที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือชนิดที่เป็นอัลคาไลน์ ขนาด 1.5 โวลต์ ซึ่งจะมีแรงดันกำลังไฟต่อเนื่องหรือเสถียร และมีความจุไฟมากกว่าถ่านไฟธรรมดาหลายเท่าตัว ถ่านไฟที่ไม่ควรใช้คือถ่านทั่วไปโดยเฉพาะถ่านที่มีราคาถูกที่วางขายตามแนวชายแดนต่างๆ เนื่องจากกำลังไฟไม่สม่ำเสมอ อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่อง ทำให้ค่าความดันโลหิตคลาดเคลื่อน ผิดพลาด ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้” น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าว

คำแนะนำในการใช้เครื่องวัดความดันโลหิต

  • ไม่ควรวัดความดันทันทีหลังอาหารมื้อหลัก ควรห่างอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่หรือเครื่องก่อนทำการวัด
  • ไม่ควรวัดขณะที่ร่างกายเหนื่อย หมดแรง อ่อนเพลีย หรือมีอารมณ์เครียด
  • ถ้า ใช้เครื่องวัดความดันที่ต้นแขน ให้วัดในท่านั่ง วางแขน และข้อศอกบนโต๊ะ จัดระดับให้ผ้าพันต้นแขน หรือผ้าพันข้อมืออยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ
  • ถ้าใช้เครื่องวัดความดันที่ข้อมือ ให้วัดในท่านั่ง วางข้อมือให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ

แนะนำอุปกรณ์เพื่อสุขภาพจัดโปรโมชั่นจากเว็บพันธมิตร