การติดตั้ง เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเดินวงรี

การประกอบเครื่องเดินบนอากาศ 360 Space Walker

การประกอบเครื่องเดินวงรี YK CT1502

การประกอบเครื่องเดินวงรี YK BK8715H

การประกอบเครื่องเดินวงรี YK BK8719H